Oferta archiwalna

Inspektor

Oferta archiwalna

3 200,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


ochrona środowiska Limanowa, bhp Limanowa, praca fizyczna Limanowa

Nadzór nad zdrowiem roślin
Zapobieganie zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego
Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Sporządzanie informacji i sprawozdań w obszarze swojego działania.


Wymagania

znajomość ustaw: o ochronie roślin, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość obsługi komputera
prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Oferujemy

Samodzielność w realizacji zadań, konieczność ciągłego samokształcenia, możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka; praca terenowo- biurowa; gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.24, wyświetleń: 918

nr ogłoszenia: 898